Piątek - --
Sobota - --
Niedziela - --

09-09-2011 11:02

27 września Książnica Pomorska zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami do wędrówki przybliżającej twórczość Czesława Miłosza oraz historię Szczecina, odzyskującego tożsamość po wojnie.

Trudno jednoznacznie wskazać, co było początkiem dzisiejszych gier miejskich. Łączą one w sobie cechy różnych działań w przestrzeni miasta, takich jak akcje performerskie i happeningowe, podchody, harcerskie rajdy oraz odmianę gier RPG określaną jako LARP.

Ten aktywny sposób spędzania wolnego czasu, pozwala na odkrywanie nieznanej dotąd perspektywy miasta i zdobywanie nowych wiadomości. Działanie Książnicy Pomorskiej stanowi okazję do integracji uczestników oraz budowania tożsamości mieszkańców wokół faktów związanych z pobytem Czesława Miłosza w Szczecinie w czasach Zimnej Wojny.

Uczestnicy w formie zadań i zagadek do rozwiązania, zapoznają się z twórczością poety, a także będą mogli zdobyć wiedzę na temat warunków w jakich powstawała literatura polska XX wieku w kraju i na emigracji.

Udział w zdarzeniu przybliży uczestnikom dzieje miasta po II Wojnie Światowej, w momencie wytyczania nowych tendencji w sztuce, z których główne miejsce przypadło socrealizmowi.

Bazując na informacjach pochodzących z korespondencji Miłosza z Jerzym Andrzejewskim, uczestnicy przeniosą się do początków tworzenia polskiej kultury w nowym systemie politycznym i w nowych granicach państwa. Poznają w praktyce twórczość poety w kontekście miejsc, zabytków, symboli, tablic pamięci i innych punktów istotnych ma mapie podroży poety.

Regulamin gry znajduje się tutaj.

Zgłoszenia uczestnictwa dla grup zorganizowanych przyjmowane są do 21.09.2011. Głównym koordynatorem gry jest Przemysław Głowa.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.