Wtorek - --
Środa - --
Czwartek - --

25-05-2011 16:00

Różowy jest według wielu kolorem co najmniej trudnym. Niebezpiecznym - pod względem estetycznym, plastycznym, znaczeniowym, symbolicznym...
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
25-05-2011 15:58

Malarskość w świecie fotografii; fotograficzne ujęcia obok płócien. Czarno-białe momenty, zatrzymane w kadrach, i płaszczyzny koloru nakładanego pędzlem.
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
25-05-2011 15:55

Nie przed każdym przeciągiem należy uciekać. Wręcz przeciwnie, niekiedy warto otworzyć okna jeszcze szerzej.
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
Dziś o filmie. Pretekstem teatralnym jest udział w filmie aktorów znanych ze szczecińskich scen, ktorzy na wielkim ekranie wypadają świetnie. Produkcja też szczecińska, wsparta przez działający tutaj fundusz, który pomaga w realizacji tego typu przedsięwzięć. To są dobrze wydane pieniądze, choć oczywiście film może budzić szereg pytań o swój kształt artystyczny i wymowę. I dobrze.
0
25-05-2011 15:49

Nutopia powstała naprędce, na gorąco, bez wielkiego artystycznego przygotowania czy koncepcji. Samo pojęcie Utopii zawdzięczamy Thomasowi Moore, który w ten sposób ochrzcił wymyślony przez siebie świat.
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
 1  •••  83   84   85   86   87  •••  123