Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

25-05-2011 13:18

Jeżeli pamięć mnie nie myli, pierwszy zarejestrowany 3D mapping w Polsce miał miejsce w Poznaniu 2 lata temu. Zrealizowany został przez grupę mrmama.tv. Po pokazie fora tematyczne się ożywiły, wszyscy video zapaleńcy (łącznie ze mną) byli żądni szczegółów. Ciekawość została zaspokojona, "pierwsze koty za płoty".
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
25-05-2011 13:09

Codziennie wyrzucamy tony śmieci nie zawsze zwracając uwagę na to, co trafia do kosza. A w strumieniu odpadów komunalnych, które płyną z naszych gospodarstw domowych, znajdują się pewne rodzaje odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny oraz inne właściwości stwarzają bardzo poważne zagrożenie dla środowiska, a także dla nas samych. Są to tzw. odpady problemowe.
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
19-05-2011 19:36

W maju - miesiącu inspirującym także do działań twórczych - zaprosiłyśmy do rozmowy frontmanów dwóch zespołów, których narodzinom mógł przyglądać się Szczecin. Podogno i Kristen to formacje powstałe w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rok po roku. Ani Jacek Szymkiewicz, ani Michał Biela nie mieszkają obecnie w Szczecinie. Stąd pomysł, aby zaprosić ich w sentymentalną podróż, w nie tak odległą przeszłość.
Muzycy opowiadają o swoich wspomnieniach związanych ze Szczecinem, o tym, z czym kojarzy im się miasto oraz o tym, jak się tutaj tworzyło...

Artykuł z numeru: [#7] 05/2011
0
19-05-2011 19:34

fragmenty rozmowy z Mateuszem Czarnowskim, założycielem, wokalistą i akordeonistą zespołu Bubliczki
Artykuł z numeru: [#7] 05/2011
0
19-05-2011 19:31

Maj. Czas majówek. Tym razem wycieczka za miasto. Z Głębokiego w stronę granicy. Za miejscowością Dobra, poruszając się albo czarnym szlakiem dla pieszych, albo rowerowym "Puszcza Wkrzańska"- może samochodem - kierujemy się do miejscowości Buk. Szpalery drzew wzdłuż drogi, łąki i torfowiska.
Artykuł z numeru: [#7] 05/2011
1
 1  •••  87   88   89   90   91  •••  123