Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

19-05-2011 18:42

Wiosna to symboliczny czas prowadzenia wielkich porządków w naszych domach, podczas których powstaje duża ilośc odpadów. Chcemy zachęcić Was do tego, abyście jeśli jeszcze tego nie robicie, uwzględnili zasady selektywnej zbiórki odpadów i zaczęli je praktykować na co dzień.

Segregacja odpadów jest bardzo prosta a przy okazji bardzo pożyteczna dla środowiska.

Na terenie całego miasta rozmieszczonych jest ok. 2 500 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na tworzywa sztuczne, szkło i papier. Tworzy to mieszkańcom dobre warunki dla prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów we własnych domach.
Składowanie odpadów na wysypiskach powoduje emisję do atmosfery bardzo dużych ilości gazów cieplarnianych, co prowadzi do ocieplania się klimatu i w konsekwencji do wystąpienia niekontrolowanych zjawisk atmosferycznych na całym globie. Recykling zapobiega temu zjawisku.

[sic!] Selekcjonując odpady przyczyniasz się do ograniczenia efektu cieplarnianego [sic!]

Czy wiesz, że aby wytworzyć nowe produkty z materiałów pochodzących ze zbiórki selektywnej potrzeba dużo mniej energii niż do ich produkcji z surowców pierwotnych ?

Selekcjonując odpady przyczyniamy się zatem do ograniczenia zużycia energii. Pozyskanie paliw kopalnych jak ropa, węgiel, czy gaz ziemny ze źródeł nieodnawialnych wyrządza ogromne szkody przyrodzie a oraz jest źródłem wielu krwawych konfliktów na całym świecie.

Proces wytworzenia energii jest uciążliwy dla środowiska, w którym żyjemy i oddziałuje negatywnie na środowisko, i obniża jakość naszego życia.

Pamiętaj, że mniej zużytej energii to przyjaźniejsze i zdrowsze środowisko.

Zachęcamy Was zatem do selekcjonowania odpadów i deponowania ich w odpowiednich , przeznaczonych specjalnie do tego pojemników.

W ten sposób każdy z Nas może zostać pozytywnym ekobohaterem , który codziennie działa dla środowiska, całej planety i innych ludzi.

Bądź EKO i selekcjonuj odpady!
Artykuł z numeru: [#7] 05/2011
0
komentarze