Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

19-05-2011 18:56

Piękno brzydoty; portrety i makabreski; imitacja klasycznego malarstwa.

Postaci świętych, kobieta z rybą, fotografie dotąd niepublikowane. Panna Lu i organizatorzy zapraszają w świat bajkowej, nierealnej atmosfery. Wernisaż wystawy w majowy "piątek 13tego" w Brama Jazz Cafe.