Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

04-07-2011 12:28

Wygraj karnet na 38. Ińskie Lato Filmowe uprawniający do wejścia na wszystkie festiwalowe projekcje.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie recenzji filmu o tematyce erotycznej. Tekst musi być treścią autorską, nie skopiowaną. Minimalna długość tekstu to 150 słów. Jeden autor może przesłać jedną recenzję.

2. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną do końca dnia 11 lipca 2011 r. na adres redakcja@sic.szczecin.pl, podając w wiadomości swoje imię, nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu. Rozstrzygająca jest data wpływu recenzji na konto pocztowe redakcji (dostarczenia do odbiorcy).
Termin ogłoszenia wyniku 14 lipca 2011 r.

3. Zwycięski tekst zostanie wybrany przez członków Redakcji magazynu SIC! w składzie 3-osobowym.

4. Zwycięzca konkursu otrzyma karnet, zaś jego recenzja zostanie opublikowana na portalu sic.szczecin.pl.

5. Nadesłanie tekstu na ww. adres jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz Regulaminu - warunków użytkowania strony sic.szczecin.pl.

6. Organizator informuje, iż dochód z tytułu wygranej zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych (podstawa: art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.)