Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

07-07-2011 12:57

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Jego celem jest rozpropagowanie Zalewu Szczecińskiego jako zbiornika wodnego łączącego dwa kraje, a jednocześnie będącego strefą przejściową pomiędzy wodami śródlądowymi a Morzem Bałtyckim.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
  • "Przyroda na Zalewie Szczecińskim"
  • "Turystyka na Zalewie Szczecińskim".
Adresowany jest do fotografów amatorów i odbywa się jednocześnie w Polsce oraz w Niemczech. Prace konkursowe powinny być wykonane na Zalewie Szczecińskim lub w jego strefie brzegowej.

Fotografie można zgłaszać do 18 września br. Na laureatów czekają nagrody.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie ARTWEI.

Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński w ramach międzynarodowego projektu ARTWEI (Action for the Reinforcement of the Transitional Waters' Environmental Integrity - Działanie dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych). Partnerem konkursu jest "EUCC - Die Küsten Union Deutschland" (Niemiecka Unia na Rzecz Wybrzeża) oraz Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne.