Czwartek - --
Piątek - --
Sobota - --

25-08-2011 12:09

W ostatni wakacyjny weekend, 26-28 sierpnia, na Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się Festiwal Spotkanie Kultur - prezentujący dorobek muzyczny mniejszości etnicznych związanych ze Szczecinem.

Impreza ma na celu ukazanie wielokulturowego charakteru Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, w duchu tolerancji, dbałości o tradycje i dialog kultur.

Muzyka jest kluczem spotkania. Pozwala zrozumieć różnorodność i ukazuje bogactwo kulturowe społeczności litewskiej, greckiej, żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej.

Podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane najciekawsze propozycje barwnego muzycznego wachlarza mniejszości narodowych w tradycyjnym ujęciu oraz współczesne trendy muzyczne, charakterystyczne dla rodzimego kraju wykonawców.

W tym roku koncerty w ramach Festiwalu odbywać się będą na dziedzińcach zamkowych oraz w salach Zamku i tutaj przydadzą się bezpłatne wejściówki, które można odebrać w kasie Zamku.

Dodatkowo będzie można zwiedzać kiermasze, na których pojawiają się tradycyjne rękodzieła pochodzące z różnych zakątków Europy Wschodniej.

Organizatorami Festiwalu jest Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Program festiwalu znajdziecie w zakładce wydarzenia .