Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

29-08-2011 21:55

Bardzo miło jest nam poinformować, że w pierwszym dniu Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, tj. 1 lipca 2011 r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę dotyczącą odpadów o tytule "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". W związku z tym czekają nas rewolucyjne zmiany w prawie regulującym gospodarkę odpadów.

W związku z wprowadzanymi zmianami od 1 stycznia 2012 r. odpady przestaną być własnością mieszkańców i od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.

Dlatego KAŻDY mieszkaniec będzie musiał płacić teraz za ich wywóz. Obecnie tak nie jest, gdyż po odbiorze śmieci przez firmę wywozową to ona staje się ich właścicielem i swobodnie decyduje, co z nimi zrobić. Może je poddać profesjonalnej utylizacji lub zdeponować na składowisku, co ma miejsce w większości przypadków.

Szacuje się, że blisko 10% gospodarstw domowych nie ma podpisanej umowy na wywóz śmieci a wiele korzysta z pojemnika o mniejszej objętości niż faktycznie produkuje odpadów. Ma to niestety swoje przykre konsekwencje i widać to doskonale po naszych zaśmieconych lasach oraz dużej ilości dzikich wysypisk.

Teraz to gmina - nie sam mieszkaniec - decydować będzie o tym, jaka firma ma odbierać odpady z określonego obszaru. Operatorzy rejonów będą wyłaniani w przetargach i właśnie na wyłonienie tych operatorów gminy mają czas do końca lipca 2013 r.

Szczecin podjął już wcześniej intensywne kroki, aby przygotować się do nowo zaistniałej sytuacji poprzez przystąpienie do projektu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, budowę którego dofinansuje Unia Europejska.

Takie zintegrowane podejście pozwoli na ograniczenie ilości odpadów wywożonych na składowiska i podniesienie ilości odpadów odzyskiwanych ze zbiórki selektywnej, gdyż instalacja ta ma przyjmować odpady wstępnie przesegregowane przez mieszkańców już u źródła ich powstania, czyli w gospodarstwach domowych.

To działanie w konsekwencji pozwoli na uniknięcie dotkliwych kar za szkodliwy dla ludzi i środowiska brak ograniczeń ilości odpadów deponowanych na składowiskach.
Artykuł z numeru: [#11] 09/2011
0
komentarze