Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

03-10-2011 21:04

W III kwartale 2012 roku do użytku zostanie oddana Kamienica Nova, która stanie na rogu ulic Langiewicza i ks. Bogusława X. Bryła budynku będzie odwoływać się do historycznej zabudowy miejskiej z przełomu XIX i XX wieku.

W II połowie XIX wieku była tu dzielnica wojskowa. Kamienica Nova powstaje na terenie starej piekarni wojskowej. Tędy też prowadził powstały w 1821 roku trakt do Berlina: wiódł z Bramy Berlińskiej (obecnie Portowej) przez dzisiejszą ulicę Mikołaja Kopernika.
Kiedy w 1873 roku została zniesiona pruska Twierdza Szczecin, został umożliwiony rozwój miasta, krępowany do tego czasu istniejącym systemem fortyfikacji, a ulica Bogusława, która powstała w 1880 roku, została otwarta dla wszystkich mieszkańców.
  • Radca budowlany Konrad Kruhl wypełnił przestrzeń między fortem a nowym miastem. Głównym placem był wówczas pl. Dziecka, do którego prowadziła ulica Bogusława. To właśnie ta ulica stała się łącznikiem nowych dzielnic miasta. Warto dodać, że ulica ks. Bogusława jest jedyną ulicą, która nie zmieniła nazwy. Wcześniej była to ulica Bogusława XIV, teraz Bogusława X. Uniwersalna nazwa łączy przeszłość z przyszłością - mówi przewodnik miejski po Szczecinie, Przemysław Głowa.

Ulica Bogusława X w sposób symboliczny wyznacza metropolitarny kierunek rozwoju miasta. Nowe inwestycje mogą zaowocować przywróceniem ulicy dawnej funkcji. Aleja ta ma potencjał stania się jedną z głównych reprezentatywnych ulic Szczecina.
  • Bogusław X zjednoczył Pomorze, a ul. ks. Bogusława zjednoczyła dzielnice staromiejskie z przedmieściami, dając początek wielkomiejskiemu miastu - dodaje przewodnik.

Łączenie dawnego z nowym jest nie lada wyzwaniem. Calbud podejmuje się wpisania w zabytkowe otoczenie współczesnej zabudowy funkcjonalnej. Przerwana tkanka miejska ma zostać wypełniona nową jakością. Calbud w swoim haśle zawarł zdanie "Inspiruje nas miasto". Ich działalność oparta w głównej mierze na budownictwie jest poniekąd dwukierunkowa - nie tylko budują w mieście, ale także dla miasta.
  • Świadomie wchodzimy w miejsca zaniedbane. Tam gdzie się pojawiamy, chcemy to miejsce zmienić, stworzyć je przyjaznym - tłumaczy Edward Osina, prezes firmy Calbud.
Wśród aktualnych inwestycji przedsiębiorstwa znajdują się tożsame działania w innych częściach miasta.