Piątek - --
Sobota - --
Niedziela - --

18-05-2011 15:37

Podstawowym celem Formy, jak możemy przeczytać na stronie wydawnictwa, jest promowanie ambitnej polskiej prozy współczesnej. Takiej, która nie ma i nie chce mieć nic wspólnego z tym, co uchodzi za literaturę w świecie rynku i reklamy.

Charakteryzujące się kwadratowym formatem szczecińskie wydawnictwo Forma wspiera ambitną, wymagającą atencji ze strony czytelnika, polską prozę współczesną. Ponadto promuje pisarstwo niezależne, dając autorom możliwość przedstawienia własnej, oryginalnej wizji rzeczywistości. Dobrem tytułów wydawnictwo udowadnia, że literatura oprócz rozrywki, wciąż może być wyzwaniem intelektualnym i prowadzać do refleksji nad własnymi poglądami.
Zwieńczeniem wspierania postaw artystycznych jest seria "Wokół literatury" stworzona jako pewnego rodzaju przestrzeń dla tekstów krytyczno-literackich, przeznaczona do prowadzenia subiektywnej i szczerej dyskusji na temat literatury.
Chcąc zaspokoić zwolenników różnych gatunków pisarstwa w ofercie wydawnictwa pojawiły się również poetycka seria "Tablice", seria "City" będąca prozą miejską, bliższą fantastyce i grozie oraz seria bardziej stonowana "Fioletowa" przeznaczona dla prozy obyczajowej.
Ostatnio wydanymi przez Formę pozycjami są: Podróż mojego życia - proza wspomnieniowa Leszka Szarugi oraz fabularyzowany poemat filozoficzny Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej - Kostii Berezina.