Czwartek - --
Piątek - --
Sobota - --

14-11-2011 17:40

Od 18 listopada Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do obejrzenia nowej stałej wystawy poświęconej sztuce na dworze książąt pomorskich w okresie jej największego rozkwitu w XVI i początkach XVII wieku. Wprawdzie po wygaśnięciu dynastii w 1637 roku spuścizna po książętach została podzielona między ich spadkobierców i w dużej mierze rozproszona, jednak dzieła sztuki, które zachowały się do dzisiaj i są prezentowane na wystawie, dają świadectwo niezwykłego znaczenia pomorskiego dworu książęcego jako ośrodka kultury i sztuki późnego renesansu.

Kolekcja szczecińskiego muzeum jest największym istniejącym zbiorem związanym z działalnością mecenasowską książąt z dynastii Gryfitów. Na wystawie będzie można obejrzeć obrazy, rzeźby oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Jednym z najcenniejszych spośród prezentowanych obiektów będzie "Portret Filipa I" pędzla Lucasa Cranacha Młodszego z 1541 roku. Unikatowym zabytkiem kultury dworskiej jest także "Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego", siedmiometrowej długości obraz Corneliusa Crommeny'ego z 1598 roku, na którym przedstawiono aż sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. Niezwykle ważną część ekspozycji stanowić będą wydobyte po drugiej wojnie światowej z krypty szczecińskiego zamku stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną diamentami egretą (ozdobą kołpaka) księcia Franciszka I. Na wystawie zaprezentowany zostanie również wypożyczony z katedry w Merseburgu "Portret księcia Franciszka I na marach", ukazujący księcia w tym samym stroju i z tymi samymi klejnotami, które zostaną pokazane na wystawie.

W trakcie przygotowań do wystawy wiele zabytków poddanych zostało gruntownej konserwacji, dzięki czemu odzyskały pierwotny wygląd i dawny blask. Aby wydobyć piękno renesansowych przedmiotów, zadbano również o nowoczesną infrastrukturę wystawienniczą, profesjonalne gabloty i oświetlenie. Przy omawianiu zagadnień związanych z kulturą i sztuką Pomorza wykorzystano prezentacje multimedialne. Muzeum przygotowało także ciekawą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, m. in. zeszyty z zadaniami dla młodych widzów odwiedzających wystawę.

Patronat honorowy nad wystawą objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie Erwin Sellering. Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (Interreg IV A).