Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

16-01-2012 12:39

Te dwie szczecińskie bramy stanowią element potężnych fortyfikacji, którymi Szczecin był otoczony do końca XIX w. Wtedy to władze centralne państwa pruskiego poleciły zburzyć urządzenia i wały forteczne istniejącej od ponad 200 lat twierdzy Szczecin.
O tym jak ogromny wpływ wywierała ona na rozwój przestrzenno-architektoniczny miasta dowiecie się w najbliższą środę na wykładzie dr Izabeli Kozłowskiej pt. "Twierdza Szczecin. Historia - relikty - wpływ na rozwój przestrzenny miasta" w Muzeum Historii Szczecina.


Budowa twierdzy Szczecin rozpoczęła się w 1630 r. Szwedzi do końca XVII w. przekształcili miasto w silnie umocniony ośrodek. W kolejnych latach twierdzę rozbudowywali królowie pruscy, którzy w 1720 r. włączyli miasto w granice swego państwa.

"Historia twierdzy Szczecin, jej relikty i ich wzajemne powiązania przestrzenne, rola twierdzy w rozwoju urbanistyczno-architektonicznym miasta to główne zagadnienia badań prowadzonych od lat przez architekt dr Izabelę Kozłowską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego" - mówią organizatorzy spotkań z cyklu "Środy z historią Szczecina". I ten zakres tematyczny będzie poruszony na wykładzie, który odbędzie się 18 stycznia w Muzeum Historii Szczecina.