Czwartek - --
Piątek - --
Sobota - --

17-02-2012 08:58

W najbliższą sobotę będzie można wziąć udział w debacie poświęconej roli młodzieży w życiu kulturalnym miasta. Pojawią się na niej młodzi ludzie ze Szczecina, Torunia, Pilzna i Hradec Kralowe.
Początek 18 lutego o godz. 11.00 w Szczecińskiej Agencji Artystycznej.


W młodych siła
Debata jest częścią międzynarodowego projektu COOLture Freshmaker, łączącego młodzież z czterech miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Młodzi mieszkańcy miast zwracają uwagę na kwestię budowania młodzieżowej polityki kulturalnej, przejawiającej się w aktywizacji lokalnej społeczności, środowisk artystycznych i osób w wieku od 16 do 30 lat, a także promocji kultury młodych.

Ideą całego projektu jest wskazanie, że młodzi ludzie to wartościowi partnerzy w procesie kształtowania obywatelstwa europejskiego i tworzenia polityki kulturalnej na poziomie miasta, kraju, Europy.

COOLture Freshmaker, czyli co?
Działania projektowe, które rozpoczęły się w październiku 2011 roku obejmują spotkania, dyskusje i sesje kreatywne w międzynarodowym gronie. W każdym z miast partnerskich organizowane są międzynarodowe spotkania (odbyły się już w Toruniu i Pilznie), podczas których młodzież ma okazję poznać realia kulturalne i sposób funkcjonowania jednostek zainteresowanych kreowaniem kultury i polityki młodzieżowej.

Do udziału w spotkaniach zapraszani są przedstawiciele instytucji realizujących projekty kulturalne we współpracy z młodzieżą. Młodzi ludzie biorą udział w panelach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, działających w sektorze kultury.

Spotkaniom, w każdym z czterech miast, towarzyszą warsztaty "Demokracja przez sztukę", przygotowane przez gospodarza wspólnie z lokalnymi artystami. W ich trakcie uczestnicy obcują z różnymi formami artystycznego przekazu.

Zaprasza Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże".

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.