Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

20-02-2012 10:08

Impreza zainicjowana przez fundację Czas Dialogu to pierwsza edycja, miejmy nadzieję, że już cyklicznej imprezy w Szczecinie. Organizatorzy zachęcają do wysłuchania tego, co kobiety mają do powiedzenia o ich życiu i trudnościach, z którymi borykają się zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
Pierwszy Regionalny Kongres Kobiet odbędzie się 10 marca w auli WNiEZ, przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie.


O tym rzecz
Jak mówi organizatorka Kongresu Bogna Czałczyńska, ideą spotkania jest debata nad problemami, z którymi borykają się kobiety, obejmującymi każdą sferę ich życia. Panele tematyczne kongresu będą oscylowały wokół zagadnień związanych z aktywizacją kobiet, współpracy środowisk kobiecych oraz rozumieniem zjawisk ekonomicznych w genderowym ujęciu.
Wydarzenie zostało podzielone na panele tematyczne, których nazwy już nam zdradzają, w jakich aspektach będzie podejmowana dyskusja o kobietach. Będzie mowa m. in. o potencjale, prawach, solidarności kobiet, o mechanizmach równościowych i budowaniu solidarności, płci w ekonomii, czy kobietach pograniczy.
Szczegółowy rozkład i tematy dyskusji w określonych panelach.

Będą mówić
Wśród wielu zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli polityki, nauki, czy reprezentantów organizacji pozarządowych. Na Kongresie będą obecne i zabiorą głos m. in. minister Agnieszka Kozłowska-Rajewiecz - pełnomocniczka ds. równego statusu, Anna Karaszewska - prezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet, czy Dorota Warakomska - rzeczniczka Kongresu Kobiet.

Towarzyszyć będą
Kongresowi będą towarzyszyć wydarzenia, zbliżone w tematyce i idei przedsięwzięcia, które rozpoczną się już na początku marca.
Oto krótki plan tych spotkań:
02.03.2012 KLUB KOBIET w PODRÓŻY Willa West Ende, g.18.00
08.03.2012 KONFERENCJA NAUKOWA: "Dzień Kobiet - Fakty i mity", Zamek Książąt Pomorskich, sala Bogusława, g.14.00-16.00
08.03.2012 ROZMAWIALNIA, g.16.00
09.03.2012 Bezpłatne porady prawne szczecińskich kancelarii adwokackich g.16-19.00
11.03.2012 Akademia Zwierciadła, warsztaty psychoedukacyjne 10.00-18.00
08- 09.03 koncert jazzowy Marka Maca, wystawa, koncert i After Party w Galerii Creo.