Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

poMorze Sztuki 2012
Festiwalu poMorze Sztuki 2012 - przeZtwory.

Festiwal maja na celu integrację środowisk twórczych największych miast polskiego pomorza: Gdańska i Szczecina, oraz prezentację młodych artystów zeń pochodzących. Organizatorzy mają nadzieję na konfrontację różnych postaw twórczych poprzez jak najszersze podejście do tematu przewodniego, co jest przestworzem samym w sobie.

przeZtwory - znane i nieznane wnętrza i zewnętrza... pełne rytmicznego oddechu i zapartego tchu... wciąż inne i wciąż pełne potrzeb... przyjazne i złowieszcze... znienawidzone i ukochane... przychodzące, a może zastane... wciągające... zassane...

poMorze Sztuki