Czwartek - --
Piątek - --
Sobota - --

Spotkania Teatralne OKNO 2012
Spotkania Teatralne OKNO realizowane były od 1997 roku jako festiwal teatralny, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna. W ciągu 14 kolejnych edycji udało się sformułować szereg pytań o ważne dla współczesnej sztuki zjawiska, a także zaprezentować kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Obecna, 15. edycja zapoczątkowuje nowy etap realizacji festiwalu - przyjmuje on formułę tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których chcemy przedstawić w jak najszerszym spektrum - prezentując spektakle, filmy, realizując spotkania, wykłady, seminaria.

Spotkania Teatralne OKNO 2012 - Zbliżenia