Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

Kontrapunkt 2011
Jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Organizowany jest przez Miasto Szczecin. Współgospodarzami są Teatr Lalek "Pleciuga", Teatr Współczesny i Ośrodek Teatralny KANA. Przegląd jest imprezą integrującą całe środowisko artystyczne Szczecina - od artystów teatrów, przez pisarzy i poetów, plastyków, po fotografów...
Stara się eksponować najnowsze nurty i poszukiwania polskiego teatru, konfrontuje dokonania uznanych twórców z interesującymi eksperymentami początkujących artystów. Poza nagrodami Jury główną nagrodę festiwalu - Grand Prix - przyznaje publiczność.
Prezentuje różnorodne stylistyki i języki teatralnej wypowiedzi - co podkreśla wprowadzona 16 lat temu jego nazwa.