Zamek Książąt Pomorskich

O odmienności w średniowiecznych i renesansowych bestiariuszach - wykład Przemka Głowy
8
2/2012
17:00
Wstęp z biletem na wystawę- "My i oni. Zawiła historia odmienności"

Tym razem Przemek Głowa zabierze słuchaczy w podróż nietypową: w głąb wyobraźni człowieka średniowiecza i renesansu. Zamieszkiwały ją dziwy, duchy i nieznane stwory, najczęściej uważane za mieszkańców odległych krain lub zaświatów. Z tego okresu pochodzą zarazem najcenniejsze i najbardziej interesujące bestiariusze, w których postaci istniejących zwierząt mieszały się z częściowo wymyślonymi hybrydami i stworami zupełnie fantastycznymi. Wykład odbędzie się wśród eksponatów z wystawy My i oni.

Źródło: Zamek Książąt Pomorskich