Secesja Cafe

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada"
Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada" - dzień I
19
3/2012
17:00
17.00-17.30
otwarcie szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada"
prezentacja wystawy prac Teresy Babińskiej pt. "Rozmowa"
17.45-18.15
Róża Król (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Szczecinie), "Święta żydowskie"
18.30-19.00
Mikołaj Rozen (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie), "Dowcip żydowski"
19.15-19.45
"Gawędy Pana Lesia nie tylko o kuchni żydowskiej"
20.00-21.00
koncert: Maciej Strycharczyk (klarnet), Przemysław Nowak (akordeon), "Muzyka klezmerska świata"