Secesja Cafe

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada"
Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada" - dzień III
21
3/2012
17:00
17.00-18.00
-Beata Zygarlicka (Teatr Współczesny w Szczecinie), czytanie szczecińskich wierszy Anny Frajlich
-mgr Sławomir Iwasiów (doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego), "O seminarium z udziałem Anny Frajlich"
-promocja nowego numeru Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego "Pogranicza" (2012, nr 1) pt. "Laboratorium Anny Frajlich. Jubileusz"
18.00-19.00
dr Piotr Krupiński ("Pogranicza"), "W poszukiwaniu Alfreda Döblina w Szczecinie"
19.00-20.00
koncert: Georgiy Polyak (fortepian), "Melodie żydowskie"
20.00-21.00
koncert: Maciej Strycharczyk (klarnet), Przemysław Nowak (akordeon), "Muzyka klezmerska świata"