Secesja Cafe

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada"
Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada" - dzień IV
22
3/2012
17:00
17.00-17.30
dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski (Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego), "Fotografie szczecińskich Żydów - szkice przemian społeczności"
17.45-18.15
mgr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie),
"Silbersteinowie, Poznańscy i inni - z badań nad kolekcjonerstwem łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku"
18.30-19.00
prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), "Dzieje Żydów w Pruskiej Prowincji Pomorze do 1942 roku - rys historiograficzny"
19.15-19.45
mgr Jerzy Grzelak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), "Na początku drogi ku równouprawnieniu. Naturalizacja Żydów na Pomorzu Zachodnim w początkach XIX wieku (na przykładzie Stargardu i Szczecina)"
20.00-21.00
koncert: Maciej Strycharczyk (klarnet), Przemysław Nowak (akordeon), "Muzyka klezmerska świata"