Secesja Cafe

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada"
Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada" - dzień VI
24
3/2012
17:00
17.00-17.30
dr hab. prof. US Pasquale Policastro (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), "Znaczenia Tory"
17.45-18.15
dr hab. prof. US Jaromir Brejdak (Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego), "Filozofia dialogu"
18.30-19.00
mgr Aleksandra Gieczys-Jurszo (Muzeum Narodowe w Szczecinie, doktorantka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego), "Inspiracje chasydzkie w filozofii Martina Bubera"
19.15-20.00
koncert: uczniowie klasy śpiewu solowego Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie, przygotowanie wokalne: Iwona Górecka, dr Ewa Filipowicz, "Pieśni żydowskie"
20.00-21.00
koncert: Maciej Strycharczyk (klarnet), Przemysław Nowak (akordeon), "Muzyka klezmerska świata"