Terminal Starówka

poMorze Sztuki 2012
'przywołanie / odwołanie' - warsztaty plastyczne
31
3/2012
15:00
'przywołanie / odwołanie' warsztaty plastyczne z Magdaleną Reczyńską
i Patrycją Świderską dla dzieci w wieku od 5 lat

poMorze Sztuki 2012