Terminal Starówka

poMorze Sztuki 2012
Panel dyskusyjny
31
3/2012
18:00
Panel dyskusyjny.
Prelegenci:
dr hab. sztuki Kamil Kuskowski, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Zbigniew Mańkowski, ASP w Gdańsku
mgr sztuki Marcin Zawicki, ASP w Gdańsku

poMorze Sztuki 2012