różne miejsca

Święto Uniwersytetu Szczecińskiego
24
5/2012

25
5/2012

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, serdecznie zaprasza wszystkich szczecinian na wydarzenia związane z obchodami ŚWIĘTA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, które odbędą się w dniach 24-25 maja 2011 roku.

Pierwszym z wydarzeń będzie koncert Chóru Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz grupy Szczecińscy Kameraliści pod batutą Warcisława Kunca.

Występ odbędzie się w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19, o godzinie 19.30. W programie znajdą się: Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez w wykonaniu Andrása Csákiego na gitarze oraz Georg Friedrich Händel Dixit Dominus HWV 232 w wykonaniu: Katarzyna Oleś-Blacha - sopran, Monika Korybalska - mezzosopran, Marcin Gargała - tenor, Łukasz Maciąg - bas. Wstęp na koncert jest wolny.

Drugiego dnia uniwersyteckiego święta odbędzie się w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny, wykład otwarty prof. dra hab. Janusza Janeczka, pt. Skąd pochodzą najlepsi przyjaciele kobiet?

Profesor Janeczek karierę naukową, jako geolog zaczynał na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień magistra geologii uzyskał w 1976 roku, w 1983 - doktora nauk przyrodniczych, w 1993 został doktorem habilitowanym nauk o ziemi, tytuł profesorski uzyskał w 1999 r. Od 1984 r. prof. Janeczek związany jest z Uniwersytetem Śląskim; od grudnia 2004 r., jako profesor zwyczajny; w latach 1999−2002 był prorektorem ds. nauki, promocji i współpracy międzynarodowej, w latach 2002−2005 rektorem tej uczelni.

W kręgu zainteresowań prof. Janusza Janeczka leżą: mineralogia i geochemia naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie; naturalne analogi różnych form zużytego paliwa jądrowego oraz składowisk odpadów promieniotwórczych; mineralogia środowiskowa, a w szczególności mineralogia pyłów atmosferycznych; przeobrażenia hydrotermalne minerałów; krystalochemia minerałów.

Prof. Janusz Janeczek jest między innymi: autorem lub współautorem ponad stu artykułów i promotorem sześciu doktorów, beneficjentem licznych grantów naukowych i stypendystą Fulbrighta. Odbył również liczne staże (Anglia, USA, Japonia) i wyjazdy naukowe (USA, Irlandia, Egipt, Niemcy, Dania, Japonia, Włochy, Austria). W latach 1998−2002 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. W latach 2005−2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W grudniu 2010 roku został powołany na członka Rady Narodowego Centrum Nauki przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest Przewodniczącym Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN.

Wykład odbędzie się w Sali Rady Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79, o godzinie 12.00. Wstęp na wykład jest wolny.

źródło: Uniwersytet Szczeciński