Teatr Kana

Artelier
Grupa String - 3 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Artelier
27
6/2012
19:00
Grupa String

Gustaw Ciężarek - skrzypce
Łukasz Nazarczuk - skrzypce
Łukasz Kurzawski - wiolonczela
Soyeon Lim - fortepian
Rafał Krzanowski - instrumenty perkusyjne