Piwnica Kany

Drzewo-Owoc-Życie - koncert
9
6/2011
20:00
Agnieszka Pełka i Monika Kowalska (Grupa śpiewu archaicznego RUTA) o koncercie piszą tak: " Jesteśmy kobietami, więc oczywiste, że fascynuje nas cały tradycyjny świat naszych poprzedniczek. Pieśni, które śpiewamy, przenoszą nas, czy wręcz zasysają w obszary funkcjonowania naszych babek na wielu płaszczyznach: emocjonalnej, spraw codziennych - jak praca - czy wreszcie obrzędowej. Cały ten świat jest zawarty w pieśniach, które śpiewały przy każdej okazji.

Pieśni z terenów Polski, Ukrainy, Rosji czy Białorusi śpiewane archaiczną techniką zwaną białym głosem brzmią ostro, oddziałując nie tylko na zmysł słuchu. Także na ciało - poprzez dotyk, jako odczucie drgania fal dźwiękowych na skórze - czy poprzez trzeszczenie, dudnienie w uszach. Dźwięk fizycznie ogarnia człowieka i wibruje w głowie czy klatce piersiowej. Dotyczy to śpiewaczek i - choć w mniejszym stopniu - słuchaczy. Temu wrażeniu trudno się oprzeć.
Tym wszystkim z przyjemnością dzielimy się ze słuchaczami"