Mur przy ul. Zygmunta Duczyńskiego obok Teatru Kana

Spoiwa Kultury 2011
Spoiwa Kultury 2011 - ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ [Polska] "Ulica Zygmunta" - akcja malarska
7
7/2011
18:00
8
7/2011
15:00
9
7/2011
12:00
Andrzej Boj Wojtowicz, artysta malarz, absolwent PWSSP we Wrocławiu, wieloletni przyjaciel założyciela Teatru Kana Zygmunta Duczyńskiego, współtwórca scenografii do spektakli Teatru Kana. Zajmuje się portretem, malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką, performancem. Jego akcja jest związana z nadaniem nazwy Zygmunta Duczyńskiego (twórcy Teatru Kana) ulicy, przy której mieści się Teatr. Artysta zrealizuje cykl murali poświęcony osobie tego artysty.
Więcej informacji na stronie: andrzejboj.eu