Teatr Kana

Spoiwa Kultury 2011
Spoiwa Kultury 2011 - MAJSTERNIA PISNI [Ukraina] - koncert
8
7/2011
18:00
MAJSTERNIA PISNI (UKRAINA)

Działalność artystyczna Pracowni Pieśni ze Lwowa, którą umiejscowić można na przecięciu teatru i muzyki tradycyjnej, oscyluje wokół procesów zachodzących w świadomości człowieka oraz fundamentalnych prawideł kształtujących przemiany w kulturze. Ich program "IRMOS" (ukraińska tradycja chrześcijańskich pieśni religijnych) to projekt artystyczno-antropologiczny obejmujący badanie sakralnych pieśni w oparciu o stare rękopisy i obrazy. Poprzez poszukiwania artystyczne próbują zadać pytanie nie tylko o możliwość powrotu do tradycji, ale o jej znaczenie dla współczesnej muzyki i teatru.
Więcej informacji na maisternia.com.ua/en
Źródło; kana.art.pl