Teatr Kana

Spoiwa Kultury 2011
Spoiwa Kultury 2011 - MNISI Z KLASZTORU DREPUNG GOMANG [Tybet] - koncert
7
7/2011
20:00
24
7/2011
17:00
MNISI Z KLASZTORU HARDHONG KHANGTSEN DREPUNG GOMANG (TYBET)

Drepung Gomang jest jednym z wielkich klasztorów tradycji Gelug-pa (pozostałe to Sera i Gaden). Został założony w 1416 roku na górze Gampo Utse w pobliżu Lhasy przez J.Ś. Jamyanga Chojey, jednego z najbliższych uczniów Je Tsongkhapy. Klasztor Drepung w Tybecie był znany z najwyższych standardów studiów akademickich i nazywany był Nalandą Tybetu. W późniejszych latach pod jego auspicjami powstało siedem kolejnych klasztorów - Gomang, Loseling i pięć innych. W związku z sytuacją w Tybecie aktualnie ma swoją siedzibę na południu Indii. Co roku do klasztorów przyjmowanych jest stu nowych mnichów, wielu z nich to uciekinierzy z Tybetu, którzy przez wiele dni i nocy pokonywali niebezpieczną drogę przez góry, by odbyć tradycyjne buddyjskie studia w klasztorze. Od początku swojego istnienia klasztory Drepung wykształciły wielu znamienitych buddyjskich mistrzów i nauczycieli. Grupa mnichów z Drepung Gomang odbywa pielgrzymkę w celu pozyskania wsparcia dla klasztoru. W Szczecinie zaprezentują program śpiewów i muzyki liturgicznej (m. in. rytualnego śpiewu gyuto) oraz wystąpią wspólnie z polskim zespołem Wołosi i Lasoniowie. Podczas obu koncertów zbierane będą darowizny na rzecz klasztoru. Mnisi przebywają w Polsce na zaproszenie Tibet House Acala i Fundacji SAM DŻUB LING z Warszawy, ich pobyt w Szczecinie realizowany jest we współpracy z Misją Buddyjską Trzy Schronienia w Polsce i Świątynią Sanboin w Szczecinie.