Piwnica przy Krypcie

Spoiwa Kultury 2011
Spoiwa Kultury 2011 - NIEFORMALNA GRUPA AVIS [Polska] "Medium rzeczy pospolitych" - spektakl (pokaz przedpremierowy)
9
7/2011
15:00
Nieformalna Grupa AVIS została założona w 2007 roku przez absolwentki białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Trzon zespołu tworzą: reżyserka Agata Biziuk, aktorki Agnieszka Makowska oraz Ewelina Stepanczenko.
Grupa stawia na dialog i swego rodzaju "barter twórczy", łączący artystów pochodzących z różnych estetyk, dziedzin sztuki. Każdy spektakl powstaje jako wynik takiego spotkania, fuzji energii, wspólnego eksperymentu, mającego na celu opatrzenie centralnego zagadnienia (stanowiącego punkt wyjścia do dalszej pracy) jak największą ilością znaków zapytania.
Spektakl, zatytułowany Medium - Torba na rzeczy pospolite łączy wiele środków artystycznego wyrazu oraz różne dziedziny sztuki - plastykę, muzykę i teatr (ruchu, tańca, lalek). Głównym założeniem projektu jest propagowanie wartości etycznych w kontekście konfliktów etnicznych i kulturowych rozgrywających się w Polsce na przestrzeni wieków. Spektakl jest monodramem w wykonaniu Agnieszki Makowskiej, w warstwie fabularnej opierającym się na "seansie spirytystycznym", tzw. dziadach.