różne miejsca

MEDEA - Spotkania Transwergentne I/ Transvergent Meeting I
3
9/2011

4
9/2011

5
9/2011

6
9/2011

7
9/2011

8
9/2011

9
9/2011

Wydarzenie jest organizowane we współpracy Akademii Sztuki w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie równolegle do połączonych konferencji FNMA'11, IMIM'11 oraz AUXETICS'11./ The event is organized in cooperation of Academy of Art in Szczecin and the Westernpomeranian University of Technology paralelly to the joint conferences of FNMA'11, IMIM'11 and AUXETICS'11.

MARCOS NOVAK (Uniwersytet Kalifornijski, Santa Barbara, USA/ University of California, Santa Barbara, USA); GEORGE PAPADOPOULOS (Uniwersytet Ateński, Grecja/ University of Athens, Greece); BARTOSZ GRZYBOWSKI (Uniwersytet Northwestern, Evanston, USA/ Northwestern University, Evanston, USA); FABRIZIO SCARPA (Uniwersytet Bristol, UK/ University of Bristol, UK)

W ramach warsztatów MEDEA przewidziane są wydarzenia/ The following events are planned during the MEDEA workshop:

6.09.2011
Spotkanie Transwergentne I/ Transvergent Meeting I 
Miejsce: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul..Pułaskiego 10/ Venue: Western Pomeranian Univercity of Technology, Pulaskiego 10 str.

7.09.2011
Panel Art/Science/Technology
Miejsce: Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2/ Venue: Academy of Art in Szczecin, Orła Białego 2 Square

3-9.09.2011
Wystawa towarzysząca/ Accompanying exhibition
Miejsce: Galeria Odra ZOO, ul. Koński Kierat 16 (Plac Orła Białego)/ Venue: Odra ZOO Gallery, Koński Kierat str. (Orła Białego Square)