Wydział Humanistyczny US

StartUS – Miasto, Uczelnia, Kariera
5
10/2011
11:00
Kilka tysięcy nowych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego będzie miało okazję wziąć udział w pierwszym w Polsce profesjonalnym szkoleniu adaptacyjnym "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera".

Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów pierwszego roku, którzy podczas szkolenia zostaną zapoznani z wyzwaniami i możliwościami, jakie daje im wejście w nowe, akademickie środowisko uczelni i miasta. Celem spotkania jest również zaszczepienie wśród studentów silnej motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych jeszcze w trakcie studiów. Jest to możliwe dzięki licznym inicjatywom lokalnym i uczelnianym, o których warto wiedzieć już na początku nauki.

"StartUS" jest nowatorską inicjatywą realizowaną przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu "Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla studentów uczestniczących w szkoleniu przygotowano wiele atrakcji. Oprócz kompleksowej wartości merytorycznej wystąpień przedstawicieli trzech zaangażowanych w projekt instytucji, na uczestników spotkania czeka także loteria z nagrodami ufundowanymi przez szczecińskie firmy i instytucje kulturalne. Każdy z przybyłych otrzyma bezpłatną publikację dotyczącą współczesnego rynku pracy, a pierwsze 25 osób zgłoszonych na szkolenie, wzbogaci się o zestaw gadżetów, w tym 4GB pendrive.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71-79. Rekrutacja na szkolenie ruszyła 19 września i potrwa do dnia rozpoczęcia szkolenia. Pod adresem start.us.szc.pl znajduje się formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spotkania.

źródło: Uniwersytet Szczeciński