Piwnica przy Krypcie

XXXI Warsztaty Teatralne
akredytacja 100 zł

Prowadzenie: Katarzyna Sygitowicz i Maciej Sierosławski, instruktorzy - teatralny i muzyczny - na stałe związani z Teatrem Rondo w Słupsku.

Temat: Teatr samorodny jako twórcza metoda pracy - wspieranie rozwoju osobowego dziecka.

Warsztaty adresowane są do wszystkich osób prowadzących grupy teatralne, od dzieci najmłodszych po młodzież gimnazjalną, ale także dla osób mających dopiero zamiar pracować artystycznie i teatralnie.

Teatr samorodny to taki rodzaj uprawiania teatru, który pozwala na wyzwolenie pełnej gamy możliwości twórczych dziecka. Jednak ważne jest to, że pełna swoboda działania i otwartość na nowe doświadczenia to trochę mało, aby rezultat artystyczny był zadowalający. Opanowanie wiedzy, znajomość warsztatu to elementy, które muszą być przyswojone, by owa "swoboda twórcza" doszła do głosu. W przypadku pracy z dzieckiem - perfekcja i wiedza, oczywiście na miarę jego możliwości. - 
Katarzyna Sygitowicz i Maciej Sierosławski.

Program:
Teatr samorodny - wychowanie teatralne - rola sztuki teatru w rozwoju osobowym dziecka (teoretyczne przybliżenie zagadnień)
Dziecięca grupa teatralna - pierwsze kroki
(zabawa teatralna ­- rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji i swobody twórczej, aparatu mowy i aparatu ruchu, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole)
Tworzenie przedstawienia - na początku jest temat
scenariusz oparty o tekst literacki - sztuka przełożenia języka literackiego na język teatru - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie
scenariusz autorski - ćwiczenia, etiudy i gry dramowe, elementy techniki pisania swobodnych tekstów
znak w teatrze, umowność gestu i ruchu
Spektakl teatralny - kostiumy, rekwizyty, muzyka
wykorzystanie technik teatru przedmiotu w teatrze dziecięcym
muzyka i dźwięk w teatrze
Pokazy spektakli (nagrania video) Grupy Teatralnej "Gwiżdże".

Ramowy program:
07.10 (piątek) - 16.00 - 20.00 - pierwsza sesja warsztatowa;
08.10 (sobota) - 10.00 - 13.00 - druga sesja warsztatowa; 13.00-15.00 - przerwa; 15.00-18.00 - trzecia sesja warsztatowa.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej, tel. (91) 433-49-71, ara@zamek.szczecin.pl.