Hotel Radisson Blu

Kierunek Berlin
60. Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze: Przedsiębiorczość w transgranicznych obszarach metropolitalnych
26
10/2011

P r o g r a m
26.10.2011

8.15 - 9.15 Rejestracja
9.15 - 10.00 Otwarcie konferencji
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin, Polska
Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Polska
Peter Heise, dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania, Niemcy

10.00 -11.00 Wystąpienia wprowadzające:
Wsparcie MŚP w rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości jednym z kluczowych priorytetów Strategii Europa 2020.
Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowanie 2014 - 2020. Stan aktualnej debaty i prognoza.
"Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców", "Audyt innowacji" jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne.

Grzegorz Drozd, Departamentu Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki RP (ekspert)
Robert Michalski, z-ca dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Nędzewicz, Poznański Park Naukowo Technologiczny

11.00-11.30 Przerwa na kawę
11.30 -13.00 Best practice
Transgraniczny wymiar współpracy gospodarczej
Kobiety ponad granicami
Wspólna oferta turystyczna w regionach trans granicznych na przykładzie
Projekt Josefin Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (jezioro Bodeńskie)

Dr. Lothar Kuntz, Urząd Wspierania Gospodarki, Rynku Pracy i Transgranicznej Współpracy - Saarbrücken
Ing. Ivana Kondášová, Koordynator Programu "Regionfemme" - Słowacja
Daniela Pahl - Humbert, Przedstawiciel Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Prezes Internationale Bodensee Tourismus GmbH - Niemcy

13.00 -14.00 Obiad
14.00-15.45 DYSKUSJA z udziałem prelegentów i uczestników Forum.
Transgraniczna współpraca gospodarcza w obszarach metropolitalnych - Praktyczne korzyści i główne wyzwania
Moderator:
Daniel Wacinkiewicz

15.45- 16.00 Zakończenie konferencji
16.00 -18.00 Giełda kooperacyjna dla zainteresowanych

Forum odbędzie się w językach polskim, niemieckim, angielskim
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie