Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

29-08-2011 22:15

Związek sztuki z biznesem niegdyś mógł zostać uznany za mezalians. Teraz coraz częściej obserwujemy zaangażowanie biznesu w promowanie działań artystycznych i kulturalnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim nawiązanie relacji z otoczeniem, mieszkańcami i interesariuszami, które przynosi obustronne korzyści. Dla danego przedsiębiorstwa to przede wszystkim inwestycja, nie koszt.

Przykładem zaangażowania biznesu w otoczenie, podejmowania próby zrozumienia i odpowiedzenia na potrzeby otoczenia jest działalność Calbudu, a w tym między innymi świadome budowanie i wypełnianie architektonicznej tkanki miasta, wspieranie działań sportowych, a także obejmowanie mecenatu nad wydarzeniami artystycznymi.

Rozumienie potrzeb i konieczności animowania lokalnego środowiska zostało przekute w konkretne działanie. - Angażując się w organizację pleneru chcemy działaniami artystycznymi uczcić 20-lecie działalności Calbudu - mówi Edward Osina, prezes firmy.

Od 26 sierpnia w Szczecinie odbywa się plener "Między nami Szczecin", w którym udział biorą artyści z całego kraju - reprezentanci współczesnego malarstwa plenerowego. Wydarzenie zakończy wernisaż wystawy obrazów oraz koncert jazzowy Magdaleny Wilento, które odbędą się 9 września w Galerii Kapitańskiej, w siedzibie firmy Calbud.

-Jaki jest Szczecin między nami? Powiedzą obrazy, które powstaną na plenerze malarstwa współczesnego w Szczecinie. Chcemy zapytać artystów spoza miasta jak widzą Szczecin. O to samo pytać będziemy malarzy na co dzień mieszkających w naszym mieście - opowiada Monika Krupowicz, komisarz pleneru. Między artystami powstanie w ten sposób wymiana doświadczeń i myśli, a sami artyści i ich sztuka pojawią się między mieszkańcami Szczecina. - Zaproszeni artyści będą malować w plenerze, co oznacza, że mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć powstające obrazy i samych artystów przy pracy - dodaje Krupowicz.

Do udziału w plenerze zostało zaproszonych kilkunastu artystów. Są to: Halina Nowick, Tomasz Lubaszka, Alojzy Osada, Iwo Birkenmajer, Tomasz Klimczyk, Magdalena Micek-Jakubowska, Adam Marczukiewicz, Michał Cander, Mira Skoczek-Wojnicka, Kirill Datsouk, Lidia Moliński, Ryszard Miłek, Wojciech Zieliński, Maciej Woltman, Jarosław Eysymont, Przemysław Cerebież-Tarabicki oraz Anna Wojsznis.

Poplenerowa wystawa obrazów otwarta będzie w Galerii Kapitańskiej do końca września.

Artykuł z numeru: [#11] 09/2011
0
komentarze