Piątek - --
Sobota - --
Niedziela - --

05-09-2011 10:32

Ponad 100 spotkań, wystaw, koncertów, filmów, spektakli, dyskusji poświęconych kulturze z udziałem 300 artystów, naukowców oraz filozofów zaplanowano w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, który odbędzie się w dniach 8 -11 września we Wrocławiu. Wydarzenia zaistnieją w przestrzeni Hali Stulecia, w scenografii zaaranżowanej przez autorów polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju.

Europejski Kongres Kultury zainauguruje wykład prof. Zygmunta Baumana, którego książka "Kultura w płynnej nowoczesności" wyznacza intelektualne ramy kongresu.

Hasłem przewodnim kongresu jest "Sztuka dla zmiany społecznej". Postawa "art for social change" zawiera przekonanie, że sztuka może być (i często jest) narzędziem zmiany społecznej, dzięki któremu wzrasta kreatywność w obszarach pozornie z kulturą niezwiązanych. Dlatego część wydarzeń zaprogramowana jest specjalnie z myślą o organizacjach trzeciego sektora, które ideę sztuki jako narzędzia zmiany społecznej wcielają w życie.

EKK oparty będzie na trzech filarach. W ramach filaru artystycznego będą prezentowane różne przedsięwzięcia aktywności kulturalnej, zbudowane w myśl interdyscyplinarnego charakteru współczesnej sztuki.
Sekcję filmową zdominuje przegląd zatytułowany Funny Games EU, w programie którego znalazło się 15 europejskich filmów z ostatnich 10 lat. Odbędzie się również pokaz specjalny filmu Wima Wendersa "Pina", którego fabuła przedstawia legendę teatru tańca Pinę Bausch.
Wydarzeniem muzycznym ma być m. in. projekt, w którym wezmą udział: kompozytor Krzysztof Penderecki, gitarzysta zespołu Radiohead Jonny Greenwood oraz ikona współczesnej muzyki elektronicznej Aphex Twin. Swój projekt pokaże również kompozytor, producent i artysta rockowy Brian Eno. Będzie to przygotowany specjalnie na Kongres pokaz muzyczno-audiowizualny.
Jako wydarzenie teatralne zapowiada się prapremiera spektaklu Krystiana Lupy i Doroty Masłowskiej "Poczekalnia.0". Tekst dramatu i spektakl powstawały w procesie pracy laboratoryjnej, w trakcie prób.

Drugi filar ma mieć charakter intelektualny. Wśród proponowanych tematów 10 debat znajdą się kwestie, wokół których buduje się europejski dialog o kulturze, m. in.: w jaki sposób kultura może korzystać z mechanizmów gospodarki wolnorynkowej i nie stać się ich ofiarą? Czym jest dziś oryginał w sztuce? Jak pogodzić prawa autorów z prawami odbiorców do partycypowania w kulturze? O kulturze rozmawiać będą m. in. Zygmunt Bauman, Brian Eno, Jan Fabre, Oliviero Toscani, Azra Aksamija, Fatos Lubonja, Zbigniew Libera, Mirosław Bałka, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Penderecki, Krystian Lupa, Dorota Masłowska, Grzegorz Jarzyna, Stefan Kaegi... i wielu, wielu innych.

Trzeci filar będzie mieć wymiar polityczny. W ramach kongresu odbędzie się spotkanie inicjatywy Soul for Europe, która przy jednym stole gromadzi europarlamentarzystów i urzędników unijnych oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych. W ramach tej części Kongresu odbędą się trzy debaty: "Kultura i gospodarka w rozwoju Europy", "Europejska Stolica Kultury - Model dla kultury" oraz "Rola i kierunki rozwoju programów kulturalnych Unii Europejskiej".

Szczegółowy program kongresu można znaleźć tutaj.