Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

30-09-2011 12:33

KOSZART wraz z Centrum Kultury 105 w Koszalinie zapraszają w dniach 10-12 października na I Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej.
Przez trzy dni animatorzy festiwalu będą przełamywać niechęć do sztuki nowoczesnej, dystans do historii najnowszej oraz proponować, proste i skuteczne propozycje odzyskania miejsc ważnych, a wręcz magicznych np. pomnika "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora, instalacji "Organy" Huberta Marchlewicza. I wiele więcej.


Festiwal Koszart chce zmieniać Koszalin, sposób myślenia o mieście i sposób jego postrzegania.
Celem festiwalu jest twórcze opracowanie koszalińskiej tradycji "modernizmu socjalistycznego" oraz zaplanowanie nowoczesnych rozwiązań artystycznych i architektonicznych, które podkreślałyby współczesne walory miasta i ożywiałyby jego obszar kulturowy. Bezpośrednim rezultatem festiwalu mają być konkretne innowacyjne projekty dla Koszalina.

Inicjatorzy działań przygotowują: wystawę promującą artystów koszalińskiego środowiska awangardowego, sesję o koszalińskiej sztuce, architekturze i urbanistyce po 1945 roku oraz powiązaniach kultury z polityką, warsztaty artystyczno-architektoniczne (Koszalin - morze, Koszalin - subkultury, Koszalin - pamięć historyczna) a także interwencje artystyczne w przestrzeni miasta.

Ilustracją działań artystycznych może być banalnie prosta, ale pojemna znaczeniowo i symbolicznie, instalacja na kominie MEC przy ul. Słowiańskiej (na załączonym zdjęciu). Kolorowe balony, w zamyśle twórców, mają być zapowiedzią nowej, pełnej niespodzianek i przewrotnych skojarzeń odświętnej przestrzeni, w której artyści proponują zabawę zamiast funkcjonalizmu, ekologię zamiast zadymienia.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć tutaj.