Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

Regionalny Kongres Kobiet 2012
Kongres Kobiet stał się największym w Polsce ruchem społecznym; jest ważnym partnerem w prowadzonych konsultacjach nad nowym kształtem ustawy emerytalnej oraz skutecznym narzędziem zmian - z jego inicjatywy wprowadzono kwoty na listach wyborczych zwiększając udział kobiet w parlamencie i samorządach. Ale nade wszystko zainicjował szeroką debatę o problemach kobiet, ich udziale w życiu publicznym, uruchomił wiele oddolnych inicjatyw i pokazał kobietom, że mamy wolę i chęć do wpływania na zmiany społeczne w Polsce.