Piątek - --
Sobota - --
Niedziela - --

Taras Fest
Celem Taras Fest jest zaproszenie szczecinian do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz zachęcenie ich do korzystania z przestrzeni miejskiej i atrakcji kulturalnych, serwowanych przez lokalnych twórców.
Taras Fest to nowe miejsce dla aktywności kulturalnej, do poznawania nowych ludzi, do rozbudzania kreatywności i spędzania czasu w aktywny sposób.
Taras Fest to wydarzenie cykliczne i plenerowe, odbywające się co weekend (piątek-niedziela) przez cały maj. Natomiast w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, co dwa tygodnie.
Organizator: Szczeciński Inkubator Kultury