Zamek Książąt Pomorskich

Audycje muzyczne dla przedszkolaków
13
6/2011
09:15
13
6/2011
10:35
13
6/2011
12:00
13
6/2011
13:00
14
6/2011
09:30
14
6/2011
10:35
14
6/2011
12:00
14
6/2011
13:00
15
6/2011
09:15
15
6/2011
10:35
15
6/2011
12:00
15
6/2011
13:00
16
6/2011
09:15
16
6/2011
10:35
16
6/2011
12:00
16
6/2011
13:00
17
6/2011
09:15
17
6/2011
10:35
17
6/2011
12:00
17
6/2011
13:00
14
11/2011

15
11/2011

16
11/2011

17
11/2011

18
11/2011

godz. 9.15, 10.35, 12.00, 13.00
sala ks. Bogusława X (wejście B, D), bilety 8 zł

Tytuł audycji: Wielkie i małe skrzypce

Koncerty dla grup zorganizowanych i indywidualnych uczestników (informacje pod numerem tel. 91 812 14 16 lub audycje@zamek.szczecin.pl).

Zamek Książąt Pomorskich od ponad 20. lat organizuje cykle koncertów - audycji muzycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz odrębne cykle dla przedszkolaków ( grup 5 i  6-latków ) i uczniów klas "0".
Te niezwykłe lekcje muzyki mają na celu wyrobienie i utrwalenie umiejętności słuchania i przeżywania muzyki. Celem jest również zainteresowanie dzieci różnymi formami i gatunkami muzycznymi poprzez wprowadzenie elementów zabawy, efektów scenograficznych oraz różnych form wizualizacji muzyki (taniec, teatr cieni, przezrocza, filmy, itp.). Rokrocznie w audycjach uczestniczy ponad 30 tys. dzieci ze szczecińskich szkół podstawowych i przedszkoli. Imprezy odbywają się w sali Bogusława X w godzinach przedpołudniowych.

źródło: Zamek