Zamek Książąt Pomorskich

Koncert z okazji obchodów Dni Obwodu Kaliningradzkiego
25
8/2012
19:30
Koncert z okazji obchodów Dni Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

25.08.2012, sobota, godz. 19.30, sala ks. Bogusława X (wejście B, D), bezpłatne wejściówki w kasie Zamku na 1,5 h przed koncertem

Kalingradzka Obwodowa Orkiestra Rosyjskich Instrumentów Ludowych

Aleksandr Chajnowskij - dyrektor artystyczny i dyrygent

Soliści
 • Nikołaj Gorłow - baryton
 • Inna Gotowczik - domra
 • Jewgienija Samochina - cymbały
 • Andriej Surta - bajan
 • Mirosław Leliuch - akordeon

Koncert odbędzie się w ramach Dni Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Kaliningradzka Obwodowa Orkiestra Rosyjskich Instrumentów Ludowych została założona w 1991 roku. W skład orkiestry wchodzi trzydziestu zawodowych wykonawców muzyki na tradycyjnych rosyjskich instrumentach: domrze, bałałajce, bajanie. Szczególny narodowy koloryt wnoszą do brzmienia orkiestry egzotyczne instrumenty ludowe - żalejki, rosyjskie tamburyny, treszczotki, rogi czy gwizdki.

Kaliningradzka orkiestra z wielkim powodzeniem występowała w miastach Rosji, Niemiec, Holandii, Litwy i Polski.

Na repertuar zespołu składają się utwory rosyjskich i zagranicznych klasyków - M. Glinki, N. Rimskiego-Korsakowa, M. Musorgskiego, P. Czajkowskiego, J. Straussa, kompozytorów XX wieku - D. Szostakowicza, I. Strawińskiego, A. Schnittke oraz autorów współczesnych. Z niezmiennym powodzeniem orkiestra wykonuje także interpretacje rosyjskich ludowych pieśni i tańców.

Program koncertu
 • B. Tichonow - Marsz świąteczny
 • Iz-za ostrowa na strieżeń, rosyjska pieśń ludowa
 • Żywiot moja otrada, rosyjska pieśń ludowa
 • Wdol po Piterskoj, rosyjska pieśń ludowa, Solista - N. Gorłow
 • N. Moczałow - Russkoje gulianije, utwór koncertowy na orkiestrę
 • A. Szaszłow - Walienki, Solistka - I. Gotowczik
 • W. Konow - Raspotieszsia narod, utwór koncertowy na orkiestrę
 • S. Danilianc - Wariacje koncertowe na temat pieśni Czernobrowyj, czernookij, Solistka - J. Samochina
 • W. Gridin - Cygańska rapsodia - na bajan i orkiestrę, Solista - A. Surta
 • A. Piazzolla - Zapomnienie, Solista - М. Лелюх
 • W. Martjanow - Mołdawskie fantazje, Soliści - M. Leliuch, A. Surta
 • V. Monti - Czardasz, Solista - M. Leliuch
 • Wyjdu na ulicu, rosyjska pieśń ludowa
 • Oczi cziornyje, rosyjski romans, Solista - N. Gorłow
 • A. Cygankow - Cyganeczka

Źródło: Zamek