Teatr Kana

Spoiwa Kultury 2011
Spoiwa Kultury 2011 - JANUSZ TURKOWSKI [Polska] "Margarete" - pokaz filmów
9
7/2011
12:30
JANUSZ TURKOWSKI (SZCZECIN)

Janusz Turkowski ze szczecińskiego Teatru Kana opowie o głosie przekraczającym granice: "Fenomenem masowej publikacji "intymnych" wyznań i pamiętników w Internecie zacząłem się fascynować w 2005 roku. Nagłe pojawienie się niesłychanej liczby blogów przywodziło mi na myśl niegdysiejszą popularność Silvae Rerum - łac. "las przedmiotów" - gatunku literackiego popularnego w Polsce w XVI wieku. Silvae były zwykle prowadzone przez bogatych arystokratów i stanowiły zbiór tekstów na różnorodne tematy, pisanych "na żywo". Dokumentowały one unikalną codzienność ich autorów.

Moi przyjaciele często poszukiwali na pchlich targach inspiracji i historii, które mogliby umieścić w artystycznym kontekście. Autentyczność taśm 8mm czyni je idealną materią eksperymentów wizualnych i projekcji. W ten sposób w czerwcu 2008 roku dość przypadkowo wszedłem w posiadanie amatorskich filmów, na których utrwalono sceny z życia Niemki, mieszkającej w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Zauroczyła mnie materia tych celuloidowych nagrań. Ponadto wejście w czyjeś życie, prywatny zapis pamięci..."

Pokaz składa się z projekcji filmów z rzutnika multimedialnego i projektora 8mm. Autor opowiada historię związaną z ich znalezieniem i z poszukiwaniami bohaterki filmu, dzieli się także osobistą, prywatną refleksją na temat "śladów pamięci".