Zamek Książąt Pomorskich

Zachodniopomorskie-miejsca niezwykłe
Temat: Dawne i nowe sanktuaria pomorskie.
Wykład wygłosi historyk sztuki dr Janina Kochanowska.